Welkom

“het vuur moet blijven branden
en de hoop mag niet vergaan
en de geest moet kunnen waaien
want de vonk kan overslaan” (Huub van der Lubbe)

In ieders leven doen zich memorabele momenten voor.

Momenten die uniek zijn, die in geheugens gegrift komen te staan.
Momenten die je intens wilt (laten) beleven.

Vaak gaat het om momenten waar je als mens niet ervaren in kunt worden, omdat
ze daarvoor veel te uniek zijn. Immers: hoe vaak trouw je, hoe vaak jubileer je en
hoe vaak moet je een uitvaart (onder ook nog eens grote druk) vorm geven?

Mijn doel is mensen te helpen nog waardevoller inhoud te geven aan verbinding
(huwelijk), viering (jubileum) of verdriet (afscheid nemen).

En dan met name verbaal: door het persoonlijke verhaal te helpen vertellen, maar
ook door de organisatie van een passend programma.

ledere tel van het bijzondere moment moet zonder afleiding en intens beleefd
kunnen worden. Precies zoals een ieder zieh dat van zo’n memorabel moment zou
wensen.

CONTACT