“het vuur moet blijven branden
en de hoop mag niet vergaan
en de geest moet kunnen waaien
want de vonk kan overslaan” (Huub van der Lubbe)

Welkom op mijn site. Wat fijn elkaar hier te ontmoeten.

In ieders leven doen zich memorabele momenten voor. Momenten die uniek zijn, die in geheugens gegrift komen te staan. Momenten die je intens wilt (laten) beleven. Vaak gaat het om momenten waar je als mens niet ervaren in kunt worden, omdat ze daarvoor veel te uniek zijn. Immers: hoe vaak trouw je, hoe vaak jubileer je en hoe vaak moet je een uitvaart (onder ook nog eens grote druk) vorm geven?

Mijn doel is mensen te helpen nog waardevoller inhoud te geven aan verbinding (huwelijk), viering (jubileum) of verdriet (afscheid nemen). En dan met name verbaal: door het persoonlijke verhaal te helpen vertellen, maar ook door de organisatie van een passend programma. ledere tel van het bijzondere moment moet zonder afleiding en intens beleefd kunnen worden. Precies zoals een ieder zich zo’n memorabel moment zou wensen.

Door veel te praten en vragen te stellen krijgen we samen helder wat er wordt gevierd, hoe een speciaal moment eruit moet zien of waarom het zo bijzonder is om bij dit moment stil te staan.

Bye bye Cora