Viering

In ieders leven komen momenten voor die je voor altijd wilt koesteren: memorabele
momenten. Het begint al bij je geboorte. Al was je daar toen zelf nog niet zo
bewust mee bezig, je viert het moment toch ieder jaar op je verjaardag. Maar kun je
je nog herinneren hoe het was toen je voor het eerst naar de basisschool ging? De
middelbare school of het moment dat je je diploma haalde? Je eerste baan, je
afstuderen…? Heb je ze gevierd, die momenten?

Naarmate je ouder wordt sta je steeds meer stil bij de gedenkwaardige momenten
uit je leven. Je weet dat ze eenmalig zijn en misschien juist om die reden de moeite
waard om ze ècht te vieren. Benoem die momenten en laat ze niet zomaar voorbij
gaan. Denk eens na over een mooie vorm om ze te vieren. Ik help je daar graag bij.
Om ervoor te zorgen dat het verhaal klopt en de emoties mooi kunnen worden
beleefd, zodat je er later met een warm en goed gevoel op terug kunt kijken.
Omdat je het precies zo hebt beleefd als je dat graag wilde.

CONTACT